Podstawa pięcioramienna

Data

4 czerwca 2019

Kategoria

Podstawy do foteli, sof,

Mechanizm fotela z regulacją pochylenia (kołyska)
Wysokość rury od 100mm do 350mm